Konkurs na 5. "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza
Dodane przez annahaczyk dnia
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ze znajomości "Pana Tadeusza". Testy można pobrać w bibliotece szkolnej lub na podstronie biblioteki (czytaj więcej). Osoby, które będą mieć najwięcej punktów, otrzymają 5 z języka polskiego. Podpisane kartki z odpowiedziami proszę dostarczyć do biblioteki do 12 XI 2015r.
Treść rozszerzona
Pan Tadeusz

1. Tadeusz, który pobierał nauki, wraca do Soplicowa po: (1 pkt)
a. 6 latach
b. 8 latach
c. 10 latach.

2. Jakie pary zaręczyły się w Soplicowie? (3 pkt)
a. ………………………………….
b. ………………………………….
c. ………………………………….

3. Przezwisko Jacka Soplicy z czasów młodości to: (1 pkt)
a. Paliwoda
b. Wojewoda
c. Hrabia

4. Który z bohaterów urodził się w 1794 r. (powstanie kościuszkowskie)? (1 pkt)
……………………………………..

5. Polana w lasku, gdzie lubiła przebywać Telimena, to: (1 pkt)
a. Świątynia Artemidy
b. Kaplica Miłości
c. Świątynia Dumania

6. Ile lat miała Zosia? (1 pkt)
………………………..

7. Tabaka, którą częstował Ksiądz Robak w karczmie, pochodziła z: (1 pkt)
a. Jasnej Góry
b. Opatowa
c. Wilna

8. Wymień przydomki Gerwazego. (2 pkt)
a. ………………………….
b. ………………………....

9. Jakie odznaczenie pośmiertnie otrzymał Jacek Soplica? (1 pkt)
a. order Virtuti Militari
b. Krzyż Legii Honorowej
c. Order Orła Białego

10. Do jakiej postaci odnoszą się słowa: „ Niech Pociej Macieja, a nie Maciej Pocieja ma
za dobrodzieja” ? (1 pkt)
……………………………………

11. Karczma wybudowana przez Doweykę i Domeykę nazywała się: (1 pkt)
a. Kurna Chata
b. Czarcie Kopyto
c. Niedźwiadek

12. Swoją szablę Maciej Dobrzyński nazywał: (1 pkt)
a. scyzoryk
b. rózeczka
c. brzytewka

13. W jaki sposób Tadeusz chciał popełnić samobójstwo? (1 pkt)
a. topiąc się w stawie
b. wieszając się na drzewie
c. rzucając się z mostu

14. Czyje portrety zdobiły ściany soplicowskiego dworku? (3 pkt)
a. …………………………
b. ………………………….
c. ………………………….

15. Jaka budowla stojąca w ogrodzie soplicowskim przyczyniła się do pokonania Moskali
w czasie bitwy? (1 pkt)
…………………………….

16. Ewa Horeszkówna wyszła za: (1 pkt)
a. Jacka Soplicę
b. księcia Sanguszkę
c. kasztelana witebskiego

17. Gerwazy podarował swój rapier: (1 pkt)
a. generałowi Dąbrowskiemu
b. generałowi Kniaziewiczowi
c. Podkomorzemu

18. Wymień 2 wydarzenia historyczne, które słuchacze rozpoznają w koncercie Jankiela: (2 pkt)
……………………………………………………
……………………………………………………..

19. Nadal zakochany w Zosi jej dawny adorator, niezadowolony z jej zaręczyn, to: (1 pkt)
a. Sak Dobrzyński
b. Protazy
c. Bartek Prusak

20. Jakie grzyby zbierał Wojski? (1 pkt)
………………………………………….


Suma punktów: 26