Konkurs na 5. Twórczość S. Żeromskiego
Dodane przez annahaczyk dnia
W październiku przypada 150 rocznica urodzin S. Żeromskiego, więc organizujemy konkurs ze znajomości "Przedwiośnia" i "Ludzi bezdomnych". Pierwsze 5 osób, które do 24 X poprawnie odpowiedzą na pytania, otrzymają 5 z języka polskiego. Kartki z odpowiedziami, imieniem i nazwiskiem, klasą prosimy dostarczyć do biblioteki. A. Haczyk, E. Moryń.


Treść rozszerzona
Przedwiośnie

1. Nawłoć to miejscowość w pobliżu:
a) Częstochowy
b) Olkusza
c) Warszawy
d) Łodzi
2. Antoni Lulek studiował:
a) medycynę
b) administrację
c) prawo
d) filologię klasyczną
3. Karusia zatańczyła na balu z Cezarym:
a) walca
b) polkę
c) mazura
d) kozaka
4. Maciejunio był:
a) kucharzem
b) woźnicą
c) lokajem
d) parobkiem
5. Żołnierze tureccy darowali Cezaremu życie, gdy pokazał im legitymację państwa:
a) Lechistan
b) Rosja
c) Armenia
d) Francja
6. Szymon Gajowiec był wysokim urzędnikiem w:
a) ministerstwie obrony
b) rządzie
c) ministerstwie skarbu
d) sejmie
7. Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) ważne dokumenty
8. Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Prusach Wschodnich
c) w Alpach
d) we Włoszech
9. Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny, by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
10. Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) miejsce pochówku Seweryna Baryki
d) wieś położona nieopodal Nawłoci
11. Cezary po powrocie z Nawłoci mieszkał z:
a) Lulkiem
b) Gajowcem
c) Hipolitem
d) Buławnikiem
12. Dlaczego Wanda Okszyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) zalecił jej to lekarz
c) nudziła się podczas wakacji w mieście
d) odwiedziła chorą ciotkę
13. Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) uzyskane ze sprzedaży fraka
b) pożyczone od Hipolita
c) zarobione w fabryce
d) pożyczone od Gajowca
14. Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
15. W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w budynkach gospodarczych
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w "Ariance"
d) u fornala Biernackiego
16. Jadwiga Barykowa:
a)nie znała polskiego
b) była poliglotką
c) biegle władała rosyjskim
d) nie mówiła po rosyjsku
17. Wanda otruła Karolinę mieszając truciznę z sokiem:
a) malinowym
b) porzeczkowym
c) winogronowym
d)pomarańczowym
18. Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b)żołnierz
c) ksiądz
d) konduktor
19. Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) "od bolszewików"
d) popełniając samobójstwo
20. Manifestacja robotnicza zmierzała:
a) pod Belweder
b) na Nowy Świat
c) na plac Trzech Krzyży
d) pod Zamek Królewski

Ludzie bezdomni

21. Student, który uczył Tomasza z polecenia ciotki, miał na imię:
a) Wiktor
b) Zenon
c) Marcin
d) Radek
22. Dzieci Wiktora to:
a) Karolina i Tomek
b) Franek i Joasia
c) Franek i Karolina
d) Tomek i Joasia
24. Gospodyni Tomasza Judyma to:
a) Waleria
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Wiesława
25. Tomasz zapoznał się z Korzeckim w:
a) Wiedniu
b) Szwajcarii
c) Berlinie
d) Paryżu
26. Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) zanieczyszczone sadzawki
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
27. Natalia Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) z powodów zdrowotnych
28. Pierwszą osobą, której dokuczał Dyzio, był:
a) Tomasz Judym
b) oficer
c) dama
d) konduktor
29. Rodzeństwo Joanny to:
a) Henryk i Stasia
b) Stasia i Wacław
c) Wacław i Henryk
d) Henryk i Wiktor
30. Ojciec Tomasza i Wiktora był:
a) szewcem
b) krawcem
c) introligatorem
d) górnikiem